Správce licenčních práv vydavatelů

Czech Publishers' Licensing Association

Webové stránky se připravují / Webpages are under construction
kontakt pro média / Media Contact: holas@slpv.cz

CS | EN

Stanovisko českých vydavatelských asociací k problematickým praktikám při užívání služeb monitoringu obsahu

Praha, 15. března 2024 - Asociace sdružující české vydavatele informují dotčené subjekty, a zejména pak provozovatele monitoringu mediálního obsahu, o některých problematických otázkách spojených se zpřístupňováním placeného obsahu a s jejich zpracováváním umělou inteligencí.

Česká unie vydavatelů (ČUV), Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Asociace online vydavatelů (AOV) a Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) reagují na skutečnost, že podle jejich informací někteří zájemci nebo uživatelé služeb monitoringu se obracejí na provozovatele těchto služeb s požadavky, které mohou být v rozporu s autorským právem či smluvním ujednáním s jednotlivými tvůrci obsahu. Provozovatelé monitoringu mediálního obsahu mohou uživatelům poskytovat jen takový obsah, k němuž sami získali práva od příslušných vydavatelů (resp. autorů) tohoto obsahu. Proto nemusí být schopni některým požadavkům u obsahu některých vydavatelů vyhovět. Může se např. - podle okolností a obsahu smluvního ujednání mezi vydavatelem a provozovatelem monitoringu – jednat o žádosti spojené s přístupem k placenému obsahu tzv. za paywallem a či o dodávání shrnutí obsahu článků (včetně chráněného obsahu) vytvořeného pomocí umělé inteligence.

Vydavatelské asociace tímto chtějí upozornit provozovatele monitoringu mediálního obsahu i jejich potenciální klienty, že snaha vyhovět takovýmto žádostem by mohla být v rozporu s licenčními ujednáními mezi nimi a vydavateli a provozovatelé monitoringu by měli vždy zvážit, zda při konkrétním poskytování obsahu zákazníkům neporušují svá ujednání s konkrétním vydavatelem. Např. poskytování placeného obsahu chráněného paywallem je v současné době jedním z klíčových zdrojů příjmů vydavatelů, které jsou nezbytné pro zajištění profesionálního, kvalitního a důvěryhodného obsahu. Případné obcházení licenčních ujednání mezi vydavatelem a poskytovatelem monitoringu by tak poškozovalo nejen vydavatele, ale vzhledem k provázanosti ekosystému i celý mediální trh.

Jsme si vědomi, že umělá inteligence usnadňuje práci s daty a je součástí mnoha pracovních procesů. Je však třeba mít na paměti, že je při práci s ní nutné respektovat zákonné normy. Tématu zpracovávání textů pro použití umělou inteligencí se konečně věnuje i nedávno přijatý evropský Akt o umělé inteligenci (tzv. AI Act), který přináší nové povinnosti pro generativní modely AI.

Asociace online vydavatelů, www.asociaceonlinevydavatelu.cz

Česká unie vydavatelů, www.cuv.cz

Sdružení pro internetový rozvoj, www.spir.cz

Správce licenčních práv vydavatelů, www.slpv.cz

Kontakt pro média:
email: holas@slpv.cz

Výkonným ředitelem SLPV bude Michal Holas

Praha, 28. února 2024 - Výkonným ředitelem Správce licenčních práv vydavatelů, z.s. (SLPV) byl k 1. březnu jmenován Michal Holas, který je expertem na regulaci digitálních platforem, medií a online prostředí.

Michal Holas má ze svých předchozích funkcí bohaté zkušenosti nejen s digitální regulací, ale také s působením v národních i mezinárodních asociacích, obchodních komorách, expertních týmech Svazu průmyslu a dopravy a na dalších odborných platformách. Své mezinárodní zkušenosti získal a rozšířil absolvováním pracovních stáží u stálé mise ČR při OSN v New Yorku, při stálém zastoupení ČR v Bruselu, a především ve funkci vedoucího zahraniční kanceláře agentury CzechTrade při generálním konzulátu ČR v Šanghaji.

Před nástupem do funkce výkonného ředitele SLPV spolupracoval s poradenskou společností Chronos consulting s.r.o. a poskytoval právní poradenství a poradenství v oblasti public affairs předním českým technologickým a mediálním společnostem. Aktivně se tak podílel např. na finální podobě Aktu o digitálních trzích, Aktu a digitálních službách, Kodexu zásad boje proti dezinformacím, nebo Aktu o umělé inteligenci, stejně jako české implementaci Evropské směrnice o autorském právu. Regulaci vnitřního trhu EU se věnoval také jako právník na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

SLPV založilo 17 českých mediálních společností s cílem získat oprávnění k výkonu kolektivní správy a hájit práva vydavatelů vůči uživatelům jejich obsahu, mezi které patří zejména velké technologické platformy, vyhledávače, sociální sítě a služby monitoringu tisku.

Zakládajícími členy SLPV jsou (v abecedním pořadí) BurdaMedia Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Český rozhlas, Česká televize, ČTK, Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s r. o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. a Vltava Labe Media, a.s..

Michal Holas prošel náročným výběrovým řízením. Správní rada spolku schválila jeho jmenování jednomyslně. Jsem přesvědčen, že bude významným přínosem při prosazování našich záměrů, a totéž od něj očekávají naši členové a budoucí zastupovaní vydavatelé,” řekl předseda správní rady SLPV Jiří Majstr.

Kontakt pro média:
email: holas@slpv.cz

Vydavatelé zakládají kolektivního správce vydavatelských práv

Praha, 22. ledna 2024 - Zastupovat české vydavatele zejména vůči velkým online platformám bude nové sdružení, které dnes založilo 17 českých mediálních společností s názvem Správce licenčních práv vydavatelů, z.s. (SLPV). Cílem kolektivního správce je hájit práva vydavatelů vůči uživatelům jejich obsahu, mezi které patří zejména velké technologické platformy, vyhledávače, sociální sítě a služby monitoringu tisku.

Založení kolektivního správce je završení práce českých vydavatelů, kteří o podobě kolektivního správce v uplynulém roce vyjednávali. Zakladatelské společnosti reprezentují podle oficiálních měření naprostou většinu trhu tiskových publikací v České republice.

Zakládajícími členy SLPV jsou (v abecedním pořadí) BurdaMedia Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Český rozhlas, Česká televize, ČTK, Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s r. o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. a Vltava Labe Media, a.s..

První správní rada SLPV byla v souladu se stanovami spolku zvolena jeho zakladateli, a to v následujícím složení:

Jiří Majstr - předseda
Michal Feix - místopředseda
Marek Antoš
Michal Hanák
Petr Marek
Libor Matoušek
Libuše Šmuclerová

Kontrolní komise SLPV byla jmenována v tomto složení:

Lenka Černá - předsedkyně
Jan Dosoudil
Tomáš Tkačík

„Budeme usilovat o to, aby naše služby mohlo a chtělo využívat ke svému prospěchu co nejvíce médií. Všichni jsme přesvědčeni, že již dávno nastal čas, aby nejen platformy jasně ukázaly, že námi vytvářený obsah má pro ně cenu, a že je správné, aby za jeho využití platily, stejně jako to činí ostatní uživatelé - od řadových předplatitelů, po monitorovací agentury nebo firmy a státní sektor,“ řekl dnes zakladateli jmenovaný předseda správní rady SLPV Jiří Majstr.

„Dnes založený spolek díky své členské pluralitě více než dostatečně reprezentuje český trh vydavatelů tiskových publikací pro to, aby se mohl v následujících týdnech úspěšně ucházet o získání oprávnění ke kolektivní správě práv vydavatelů v řízení u Ministerstva kultury ČR,“ řekl dnes zakladateli jmenovaný místopředseda správní rady SLPV Michal Feix.

Vznikající spolek a budoucí kolektivní správce má díky širokému spektru zakládajících členů podporu celé řady profesních asociací, sdružujících tuzemské tvůrce obsahu online.

„Kolektivní správce má šanci narovnat nerovnou situaci na trhu, kdy obsah vydavatelů je využíván online platformami bez licence, tím pádem bez plateb. Je významným krokem k řešení, o které se snaží vydavatelé de facto celého světa,” řekla k tomu předsedkyně správní rady ČUV (České unie vydavatelů) Libuše Šmuclerová.

„Očekáváme, že náš nový spolek bude energicky prosazovat oprávněné zájmy všech zastupovaných médií,“ doplnil předseda AOV (Asociace online vydavatelů) Libor Matoušek.

„Sdružení pro internetový rozvoj zastupuje nejvýznamnější hráče české internetové ekonomiky už 20 let a stejně jako mnozí jiní dlouhodobě zastává názor, že nynější vztah mezi velkými platformami a online vydavateli měl být vyřešen už dávno,“ konstatoval předseda výkonné rady SPIR Michal Hanák.

Kolektivní správu práv vydavatelů zavedla v prosinci 2022 novela Autorského zákona č. 121/2000 Sb., která transponovala Evropskou směrnici (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (Směrnice o APnJDT).

Vydavatelé mohou svěřit výkon některých svých licenčních práv kolektivnímu správci. Vybrané licenční poplatky od uživatelů práv pak kolektivní správce spravedlivě rozděluje podle rozúčtovacího řádu mezi všechny zastupované vydavatele.

Směrnice o APnJDT přiznává v čl. 15 vydavatelům tiskových publikací právo na odměnu za užití jejich tiskových publikací online poskytovateli služeb informační společnosti. Zákon č. 429/2022 Sb, který směrnici do českého právního řádu transponoval, nabyl účinnosti 5. ledna 2023. Čeští vydavatelé tím konečně získali možnost kolektivního zastoupení vůči uživatelům jejich obsahu zejména z řad online platforem, vyhledávačů, sociálních sítí a služeb monitoringu tisku.

SLPV v následujících týdnech rozhodne o osobě výkonného ředitele a začne připravovat podklady pro to, aby získal od ministerstva kultury podle zákona oprávnění vykonávat pro zastupovaná média funkci kolektivního správce.

Další informace o SLPV budou postupně k dispozici na webu www.slpv.cz.

Kontakt pro média:
e-mail: info@slpv.cz

Michal Holas to serve as the executive director of SLPV

Prague, February 28, 2024 - Mr. Michal Holas, an expert in the regulation of digital platforms, media and the online environment, was appointed Executive director of the Czech Publishers' Licensing Association (Správce licenčních práv vydavatelů, z.s. - SLPV) as of March 1st.

Given his previous positions, Michal Holas has extensive experience not only in digital regulation, but also in working in national and international associations, chambers of commerce, expert teams of the Confederation of Industry and on other professional platforms. He gained and expanded his international experience by completing internships at the Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations in New York and at the Permanent Representation of the Czech Republic in Brussels, and as a head of the CzechTrade agency's office at the Consulate General of the Czech Republic in Shanghai.

Before taking up the post of executive director of SLPV, he worked with the consulting company Chronos consulting s.r.o. and provided legal and public affairs consulting to leading Czech technology and media companies. He contributed to e.g. the Act on Digital Markets, the Act on Digital Services, the Code of Conduct for Combating Disinformation or the Act on Artificial Intelligence, as well as the Czech implementation of the European Copyright Directive. He also worked as a lawyer at the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic at the department of Internal Market.

SLPV was founded by 17 Czech media companies with the aim of obtaining authorization to perform collective administration and defend the rights of publishers vis-à-vis users of their content, which include mainly large technology platforms, search engines, social networks and press monitoring services.

The founding members of SLPV are (in alphabetical order) BurdaMedia Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Czech Radio, Czech Television, ČTK (Czech News Agency), Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s.r.o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. and Vltava Labe Media, a.s.

"Michal Holas succeeded in a difficult selection process. The board of directors of the association approved his appointment unanimously. I am convinced that he will play a crucial role in achieving our goals, which is what our members and all represented publishers expect from him, too," said SLPV board chairman Jiří Majstr.

Media Contact:
email: holas@slpv.cz

Czech publishers establish a collective administrator of publishing rights

Prague, January 22, 2024 - A new association founded by 17 Czech media companies today under the name Czech Publishers' Licensing Association (Správce licenčních práv vydavatelů, z.s. - SLPV) aims to represent Czech publishers vis-à-vis large online platforms. The goal of the collective administrator is to defend the rights of publishers towards users of their content, which include large technological platforms, search engines, social networks and press monitoring services, among others.

The establishment of a collective administrator is the culmination of the work of Czech publishers, who negotiated about a collective administrator in the past year. According to official measurements, founding companies represent the absolute majority of the market of print publications in the Czech Republic.

The founding members of SLPV are (in alphabetical order) BurdaMedia Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Czech Radio, Czech Television, ČTK (Czech News Agency), Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s.r.o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. and Vltava Labe Media, a.s.

In accordance with the statutes of the association, the first Board of SLPV was elected by its founders today, with the following members:

Mr. Jiří Majstr - chairman
Mr. Michal Feix - vice-chairman
Mr. Marek Antoš
Mr. Michal Hanák
Mr. Petr Marek
Mr. Libor Matoušek
Ms. Libuše Šmuclerová

The members of the Supervisory Board are:

Ms. Lenka Černá - chairwoman
Mr. Jan Dosoudil
Mr. Tomáš Tkačík

"We will strive to ensure that as many media as possible can and want to use our services to their advantage. We all believe that the time has long come for not only the platforms to clearly show that the content we create has value for them, and that it is right for them to pay for its use in the same way as other users - from regular subscribers to monitoring agencies or companies and the state sector," the chairman of the Board of SLPV Mr. Jiří Majstr said today.

"The association founded today, thanks to its wide plurality of members, represents the Czech market of publishers more than enough to successfully apply for authorization for the collective management of publishers' rights at the Ministry of Culture of the Czech Republic in the coming weeks," the vice-chairman of the Board of SLPV Mr. Michal Feix said today.

Thanks to a wide range of founding members, the new association and future collective administrator has the support of a number of professional associations, uniting domestic online content creators.

"The collective administrator has a chance to straighten out the unequal situation on the market, when the content of publishers is used by online platforms without a license, thus without payment. It is an important step towards solving the situation, which in fact publishers all over the world are trying to deal with," Ms. Libuše Šmuclerová, chairwoman of the board of directors of the ČUV (Czech Publishers' Association) said today.

"We expect that our new association will vigorously promote the legitimate interests of all represented media," added Mr. Libor Matoušek, chairman of the AOV (Association of Online Publishers).

"The Association for Internet Development (SPIR) has been representing the most important players in the Czech Internet economy for 20 years and, like many others, has long held the opinion that the current relationship between large platforms and online publishers should have been resolved a long time ago," SPIR Executive Board Chairman Mr. Michal Hanák stated.

The collective management of publishers' rights was introduced to the Czech Republic in December 2022 by the amendment to the Copyright Act No. 121/2000 Coll., which transposed the European Directive (EU) 2019/790 of April 17, 2019 on copyright and related rights in the single digital market (Directive on APnJDT). Publishers may entrust the exercise of some of their license rights to a collective administrator. The collected license fees from the rights users are then fairly distributed by the collective administrator according to the accounting rules among all represented publishers.

Article 15 of the Directive on APnJDT grants publishers of print publications the right to remuneration for the use of their print publications by online service providers of the information society. Act No. 429/2022 Coll., which transposed the directive into the Czech legal system, entered into force on January 5, 2023. Czech publishers thereby finally gained the possibility of collective representation vis-à-vis users of their content, especially from online platforms, search engines, social networks and press monitoring services.

In the coming weeks, the SLPV will decide on the managing director and will start preparing the documents in order to obtain authorization to become collective administrator of rights for the media represented by it from the Ministry of Culture.

Further information about SLPV will later be available on the website www.slpv.cz.

Media Contact:
e-mail: info@slpv.cz